Avaleht Koolitused Näitused Laagrid Projektid Meie Kunst Partnerid Kontakt
Kes me oleme
Loometaru meeskond

Kes me oleme

MTÜ Loometaru on VSA- John F. Kennedy-center – Very Special Arts osakond Eestis (www.kennedy-center.org).

Loometaru on eelkõige vaimse puudega noorte kunstialaseks edendamiseks rajatud ühing.

Meie missioon on jõuda puudega inimeste kunstisaavutused tunnustamiseni ühiskonnas. Selleks korraldame nende tööde näitusi nii Eestis kui ka piiri taga. Kaasame oma töösse õppeasutusi, lapsevanemaid, vabatahtlikke  ja mentoreid.

Suviti korraldab Loometaru kunstilaagreid.

Alates 2008 aastast on Eestis võimalik erivajadusega inimestel sooritada tarbekunsti ja käsitöö aladel osaoskuste kutseeksam. Viimasel aastal on siiski eksaminõudeid karmistatud ja seega muutunud kutsetunnistuste saamine problemaatiliseks. Loometaru püüab kutsenõudeid muuta erivajadustega inimestele taas kättesaadavaks.

Lisaks erinevatele käsitööoskustele aitab Loometaru arendada puudega noorte sotsiaalset kohanemist. 

Loometarusse on koondunud vaimse puudega noortega töötamise kogemusega spetsialiste, kes aitavad noori tööeluga kohanemisel ja soodustavad nende sotsiaalset integratsiooni.MTÜ LOOMETARU
info@loometaru.eu