Avaleht Koolitused Näitused Laagrid Projektid Meie Kunst Partnerid Kontakt
Projektid

Projektid

2015 -2016 „Dialoog ateljees - vabatahtlike kaasamine erivajadustega laste ja noorte kunstialases

huvihariduses”. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Projekti eesmärk on noorte vabatahtlike kaasamisega suurendada MTÜ Loometaru võimekust erivajadustega inimeste kunstialasel arendamisel.

Sihtrühmasid on kaks: kunstihuvilised noored, kes soovivad arendada oma sotsiaalseid oskusi, töötades aeg-ajalt erivajadustega laste ja –noortega; erivajadustega lapsed ja noored, kelle elukvaliteeti parandatakse.

Sellel projektil on kolm tegevussuunda: 1.Koolituste korraldamine vabatahtlikele nende teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamiseks. 2.Tugivõrgustiku loomine. 3. MTÜ Loometaru tuntuse tõstmine (voldikute ja flaierite valmistamine ning kodulehe uuendamine).

Projekti tulemuseks oleme eriettevalmistuse andnud 20 vabatahtlikule, loonud tugivõrgustiku, mis tugevdab MTÜ Loometaru jätkusuutlikkust.

Partneriteks on MTÜ Kultuur ja Perekond ja KUMEN Fond (Hispaaniast). Nad jagasid oma kogemusi noorte vabatahtlike ettevalmistamisel ning aitasid korraldada koolitusi.

2014-2016 Erasmus+ Key 2 “Arts and Special Education”. Hispaania, Läti ja Eesti

2013 “Active and creative way of life of mentally retarded children and young people, and seniors for

improvement and promotion of the quality of their life in Kurzeme region”. Program - EEA Financial Mechanism 2009-2014. NGO Project Measure (2009-2014) Läti ja Eesti MTÜ LOOMETARU
info@loometaru.eu